اصفحات HTML

در اینجا می خواهیم به ساختار شناسه ها یا همان تگها (tag) در HTML بپردازیم. یک

تگ همیشه با علامت کوچکتر ریاضی یعنی این علامت > آغاز می شود و با علامت

بزرگتر < به پایان می رسد. مثلاً تگی که باعث ایجاد زیرخط کلمات می شود اینطور

نوشته می شود: <U> این علامت را قبل از متنی که می خواهیم زیر آن خط کشیده

شود قرار می دهیم. به این تگ ، تگ ابتدایی (Opening tag) می گویند، که عملیاتی را

که شما می خواهید آغاز کنید شروع می کند. به منظور پایان دادن به زیرخط باید از یک

تگ پایانی استفاده کنید. یک تگ پایانی با این علامت شروع می شود: />  بقیه تگ

مانند تگ ابتدایی می باشد. برای درک بهتر این مطلب به مثال زیر توجه کنید:

Tags and their position

اگر بخواهید متن بالا را با زیرخط در مرورگر خود ببینید باید آنرا مطابق خط روبرو در

ویرایشگر متن خود بنویسید:

<u>tags and their position</u>

نتیجه را به این صورت می بینید:

Tags and their position

در HTML همه تگها به یک تگ پایانی نیاز ندارند. برای مثال تگی که برای وارد کردن

عکس استفاده می شود  از این قبیل تگهاست، که به این صورت می باشد:

<img src="myimage.gif">

البته بعداً در مورد این تگ توضیح خواهیم داد در اینجا فقط برای مثال این تگ را آوردیم.

موارد دیگری هم با این وضعیت وجود دارند مثلاً <br> که برای رفتن به خط بعدی

استفاده می شود، <hr> که برای ایجاد یک خط افقی به کار می رود و <p> که برای

رفتن به پاراگراف بعدی استفاده می شود.

در ضمن نیاز نیست که حتماً تگها با حروف بزرگ نوشته شوند. مثلاً <P> همان <p>

است. البته در نسخه های جدیدتر HTML توصیه می شود کدهای HTML با حروف کوچک

نوشته در XHTML هم نوشتن کدها با حروف کوچک الزامی است. فضای خالی هم بین

تگها تأثیری ندارد. مثلاً :

<u>         متن زیرخط دار          </u>

کد بالا همان نتیجه ای را می دهد که کد زیر دارد:

<u>متن زیرخط دار</U>

به این طریق هم اگر نوشته شود فرقی نمی کند:

<u>
متن زیرخط دار
</u>

قالب پایه ای یک فایل HTML مانند زیر است. ببینید می توانید کاری را که تگهای این کد

انجام می دهند حدس بزنید؟ البته همه آنها را بعداً توضیح می دهیم.

 میزبانی وب

/ 0 نظر / 13 بازدید